ТЕХНІКА ВІЙНИ №136. ТОП-5 сухпайків. Модернізація БТР-60, БТР-70 [ENG SUB]У випуску:
00:47 ТОП-5 сухих пайків світу: MRE (США), ДПНП-П (Україна),
RCIR (Франція), SCFR (Італія), ORP (Великобританія)
06:56 Техніка масштабних навчань НАТО Trident Juncture-2018
07:20 «Укроборонпром» передає 37 підприємств Фонду держмайна. 2-річчя захоплення заводу Атек. Інженерна група «Арей»
07:41 Відремонтовано найбільший корабель ДСНС в Азовському морі. BG-32 «Донбас»
08:01 Модернізовані РСЗВ «Ураган» для ЗСУ
08:24 Квадроцикли для 93 бригади під ПТРК «Стугна» замінили Луаз-967
08:45 Будівництво заміської штаб-квартири української зовнішньої розвідки. Дорога біля Волновахи від ООС
09:05 Перевірка СБУ охорони складу ПММ Повітряних сил. ДПСУ виявило оптику для зброї в поїзді Київ-Москва
09:28 Армія РФ прийняла на озброєння автомат АДС
09:52 Військо Польське обирає позашляховик. Презентація броньовииків Linco та Puma M36 Mk-6C2
10:15 Російський депутат Ігор Зотов застряг у танку. БТР Patria або Видра для Словаччини. Латвія отримала всі M-109A5OE 10:37 Система для бойових розвідувальних машин від FLIR
10:57 Росія не запустить серію кораблів «Каракурт» проекту 22800. Канада обрала Type 26. Спуск на воду USS Delaware (SSN-791) і USS Vermont (SSN-792)
11:19 Ескіз гелікоптера Racer Airbus Helicopters. Катар відмовився від літаків ДРО Boeing E-737. ВПС Бельгії обрали F-35
11:43 Відмова Німеччини продавати зброю Саудівській Аравіїї
12:04 Міжнародна виставка Euronaval-2018
12:28 Модернізація БТР-60 та БТР-70: БТР-70ДИ (БТР-7), БММ-70 Ковчег, БТР-60ПБ, БТР-70КБА-2, БТР-60МК, БТР-60Т, БТР «Варан», БТР «Отаман 8х8»
18:53 Основні теми наступного випуску: Ремені для стрілецької зброї, РЛС сімейства AN/TPQ https://www.facebook.com/weaponstv WAR TECHNOLOGIES №136: TOP-5 boots. Modernization of BTR-60, BTR-70
Topics:
00:47 TOP-5 dry rations of the world: MRE (USA), DPNP-P (Ukraine), RCIR (France), SCFR (Italy), ORP (Great Britain)
06:56 The technique of large-scale exercises of NATO Trident Juncture-2018
07:20 "Ukroboronprom" transfers 37 enterprises of the State Property Fund. 2nd anniversary of the capture of the Atec plant. Engineering group "Arie"
07:41 Major ship DSNS in Azov Sea was repaired. BG-32 Donbass
08:01 Modernized "Hurricane" for the Armed Forces of Ukraine
08:24 Quadrocycles for the 93 brigades under the "Stugna" SRTR replaced LUAZ-967
08:45 Construction of the suburban headquarters of the Ukrainian Foreign Intelligence. The road near Volnovahy from the OOS
09:05 Inspection of the Security Service of the SSU of the PMM of the Air Forces. The SBU found optics for weapons in the Kiev-Moscow train
09:28 Army of the Russian Federation has adopted the automatic machine ADS
09:52 Polish Army chooses an SUV. Presentation of armored carriers Linco and Puma M36 Mk-6C2
10:15 Russian deputy Ihor Zotov got stuck in a tank. BTR Patria or Vaud for Slovakia. Latvia received all M-109A5OE
10:37 A system for combat intelligence from FLIR
10:57 Russia will not launch a series of ships "Karakurts" project 22800. Canada chose Type 26. Descent into the water USS Delaware (SSN-791) and USS Vermont (SSN-792)
11:19 Thumbnail of the helicopter Racer Airbus Helicopters. Qatar has abandoned the Boeing E-737 DRC aircraft. Air Force Belgium has chosen F-35
11:43 Germany refuses to sell weapons to Saudi Arabia
12:04 International exhibition Euronaval-2018
12:28 Modernization of BTR-60 and BTR-70: BTR-70DI (BTR-7), BMM-70 Ark, BTR-60PB, BTR-70KBA-2, BTR-60MK, BTR-60T, BTR "Varan", BTR "Ataman 8×8"
18:53 The main topics of the next issue: Belts for small arms, radar stations of the family AN / TPQ
Джерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *