ТЕХНІКА ВІЙНИ №138. Мультитули. Винищувач для ЗСУ [ENG SUB]У випуску:
00:18 Армія України в ТОП-10 Європи і ТОП-30 світу
00:42 Мультитул, мультиінструмент для військових. Опції, види
06:06 Прийнята на озброєння та передана Збройним Силам України військова техніка, озброєння, зброя
06:30 Кабмін покращив умови фінансування МОУ та інших силових структур. Фонд розвитку іновацій
06:49 Турецький безпілотник для України Bayraktar TB2. Порошенко. Дрони-диверсанти над арсеналами. Диверсія в Ічні
07:13 Екскаватори-планувальники UDS 114 на базі Краз для ДСНС в Донецькій області. Гарант-М для захисту пересування військових колон
07:36 Закупівля тренажерів МТ-ЛБ, БМП-2, Т-64, Т-72 для Навчального центру "Десна"
07:55 Лабораторія з приготування їжі в Одеській військовий академії
08:14 Маска з камерами K9 Vision System для спецсобак Франції
08:34 Нові бронежилети для морпіхів та армії США
08:54 Лінійка чеський набоїв. Кулемет від SIG Sauer під патрон .338 NM 09:14 Пікап Chevrolet Silverado ZH2 для військових. 36 DMV Anaconda 4×4 для морпіхів Нідерландів
09:34 Фрегати для Японії від Mitsubishi. Проблеми з постачанням Meko A200. Норвегія втратила бойове судно
09:54 США не поставлять Пакистану готові Bell AH-1Z Viper. Для TF-X обрали двигун F110-GE-129 або F110-GE-132 Винищувач Ірану Kosar пішов у серію
10:15 Виставки Indo Defence-2018 та China Airshow 2018
10:43 Заміна Міг-29 та Су-27. Новий винищувач для Повітряних Сил України: вживаний, створений самотужки чи спільне виробництво? Су-57 та F-35 16:10 Головні теми наступного випуску: деякі елементи інфраструктури 169 навчального центру "Десна", ТОП-5 невдалих зразків стрілецької зброї WAR TECHNOLOGIES №138. Multitools. Fighter for the Ukrainian Armed Forces
Topics:
00:18 Army of Ukraine in TOP-10 of Europe and TOP-30 of the world
00:42 Multitool, multi tool for the military. Options, views
06:06 Armed Forces and Arms Forces Transmitted to the Armed Forces of Ukraine
06:30 The Cabinet has improved the conditions for funding the MOD and other law enforcement agencies. Foundation for the development of innovations
06:49 Turkish unmanned complex for Ukraine Bayraktar TB2. Poroshenko. Drones-saboteurs over arsenals. Sourcing in the Ichnia
07:13 Excavator-scheduler UDS 114 on the basis of Kraz for DSNS in Donetsk region. Guarantor-M to protect the movement of military columns
07:36 Purchase of MT-LB, BMP-2, Т-64, Т-72 simulators for the Training Center "Desna"
07:55 Laboratory for cooking at the Odessa Military Academy
08:14 Mask with cameras K9 Vision System for French special forces
08:34 New body armor for the Marines and the US Army
08:54 A line of Czech beats. Machine gun from SIG Sauer under the cartridge .338 NM
09:14 Pickup Chevrolet Silverado ZH2 for the military. 36 DMV Anaconda 4 × 4 for the Netherlands moorings
09:34 Frigates for Japan from Mitsubishi. Problems with supplying the Meko A200. Norway lost a warship
09:54 US does not supply to Pakistan ready Bell AH-1Z Viper. For the TF-X, the engine is F110-GE-129 or F110-GE-132
Iranian fighter Kosar went to the series
10:15 Exhibitions Indo Defense 2018 and China Airshow 2018
10:43 Substitution of MiG-29 and Su-27. New Fighter For Air Forces of Ukraine: used, created alone or joint production? Su-57 and F-35
16:10 Main topics of the next issue: some elements of infrastructure 169 training center "Desna", TOP-5 unsuccessful samples of small arms
Джерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *