Кернесюґенд

м. Харків, вул. Д…

В Ірпені утворено…

Нещодавно в Ірпені …

РЕАЛІЇ, ЯКИХ НЕ ХОЧЕМО…

Творився часопис пі…

Хто вони, кобзарі ХХІ…

Запрошуємо ознайоми…

Дуже часто читач дивує…

Сьогодні ми погово…

Пішов з життя багаторічний…

З сумом повідомляєм…

Населення: світ і Україна

Майже 4 000 народів…

Шаровари - це одяг…

Підставою для нашо…

«
»

о.Іван Хома “Наукові праці Кир Юліяна Пелеша”

(зі статті: о.Хома І. Єпископ Юліян Пелеш і його “Історія Унії Руської Церкви з Римом (1878‒1880) // Науковий збірник УВУ. – Мюнхен, 1983. – Т.10. – С.864-873).

Найважливіша праця єпископа Ю.Пелеша – це німецькомовна “Історія Унії Української Церкви з Римом” (“Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom”) від самих початків нашої історії до 1879 р. (у 2-х томах). Хоч минуло сто років від її появи, ця праця є далі актуальною й необхідною для дослідників церковної історії в Україні, і на неї покликуються церковні історики аж до наших днів. Пелеш писав цю працю під враженням сумних відомостей про ліквідацію Унії в 1839 р. на Правобережній Україні царем Миколою І і про ліквідацію Унії на Холмщині в 1875 р. царем Олександром ІІ.

Він болів над тим, що “католицькі науковці, які займалися церковною історією, часто помилялися, тому що українські джерела для них були майже недоступні (бо не знали української мови), і вони були часто змушені спиратися на непевні, а навіть фальшиві дані некатолицьких православних авторів, що зненавиджену ними Унію трактували на марґінесі російської православної церкви і тому вони не могли об’єктивно представити історію Унії. Таким чином вони спотворили свої історичні праці, бо замовчали правдиві факти або перекрутили, або вигадали. У зв’язку з цим історія Української Церкви, з’єднаної з Римом, у великих і найбільш поширених історичних працях або невідома, або представлена помилково чи фальшиво. Щоб тому лихові, наскільки можна, зарадити й кинути більше світла на історію Української Католицької Церкви, яка має в Австрії три мільйони вірних, як син і священик цієї Церкви, після пильних студій своїх і чужих джерел, я вирішив видати твір під назвою “Історія Унії Української Церкви з Римом від найдавніших часів аж дотепер”. Так писав з болем серця автор у післяслові до першого тому.

Те саме він ще раз підкреслив у передмові до другого тому: “цього предмету в цілім його обсязі дотепер ніхто не опрацював і тому історія української католицької провінції належить до найменш відомих частин історії Церкви. Тим я не хочу сказати, немов би це поле було дотепер запущене, бо деякі його ділянкизнайшлигарних робітників, але вони залишилися поодинокі й розкинені та не творять систематичної цілости, залишено ж багато важливих питань”.

Була ще одна причина до написання такої праці, а це – спростування закиду, немов би ділом з’єдинення Апостольський Престіл хотів придушити східній обряд і латинізувати Схід.

“Історія Унії Української Церкви з Римом” стала підручником історії нашої Церкви та поширювала знання про неї, зокрема серед чужинців аж до наших днів, і дослідники історії Східньої Церкви цитують її. В цьому творі єпископа Пелеша видно не тільки його велике знання історії своєї Церкви, його ідеї і становище до важливих церковних питань, але й його любов до свого рідного. Сто років минуло від появи монументальної праці Пелеша, яку він довів до 1879 р., але на жаль, ніхто з наших істориків не продовжив його діла в котрійсь чужій мові за останнє століття, щоб зробити таку працю доступною для великого числа читачів-чужинців, щоб історія нашої Церкви перестала бути найменш відомою частиною в історії Вселенської Церкви.

Band I: https://archive.org/details/geschichtederun00pelegoog

Band II: https://archive.org/details/geschichtederun01pelegoog

о.Іван Хома “Наукові праці Кир Юліяна Пелеша”

о.Іван Хома “Наукові праці Кир Юліяна Пелеша”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *