Військова прокуратура сил антитерористичної операції здійснює формування кадрового резерву для заміщення вакантних посад

В серпні 2015 року наказом Генерального прокурора України створена військова прокуратура сил антитерористичної операції (на правах регіональної), діяльність якої розповсюджується на декілька областей: Харківську, Донецьку та Луганську. До складу військової прокуратури сил антитерористичної операції входять військові прокуратури Харківського, Донецького, Луганського та Маріупольського гарнізонів.

Військова прокуратура сил антитерористичної операції здійснює формування кадрового резерву для заміщення вакантних посад.

Особам, які бажають проходити військову службу у військовій прокуратурі сил антитерористичної операції необхідно надати такі документи:
– автобіографію (в друкованому вигляді);
– копію паспорта громадянина України;
– копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
– медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
– копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
– довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
– копію трудової книжки або послужного списку.

Автобіографія складається з обов'язковим зазначенням таких відомостей:
– військового звання (класного чину, спеціального звання), прізвища, ім'я та по батькові;
– дати народження (число, місяць, рік) та місця народження;
– якщо змінював прізвище, ім'я, по батькові, вказати, коли, де і по якій причині;
– громадянство (чи змінював його, з якої причини, а також вказати, мав чи має громадянство іншої держави);
– освіта (коли і які учбові заклади закінчив, спеціальність, кваліфікація згідно з дипломом, чи було направлення на роботу);
– переміщення по службі, причини і підстави;
– чи притягувався до кримінальної відповідальності (де, коли і за що);
– чи мав допуск до державної таємниці, оформлений за час роботи, служби, навчання;
– державні нагороди та відомчі заохочувальні відзнаки;
– близькі родичі (батько, мати, брати, сестри, діти), а також чоловік (дружина), у тому числі – колишні, з зазначенням ступеня родинного зв'язку, прізвища, імені, по батькові родича, дати та місця їх народження, роботи (найменування і адреса установи), посади, домашньої адреси (адреси реєстрації або фактичного мешкання);
– при зміні родичами прізвища, ім'я та по батькові, необхідно вказати їх попередні прізвища, ім'я та по батькові;
– чи притягувалися близькі родичі до кримінальної відповідальності (де, коли і за що);
– чи є близькі родичі, які постійно мешкають за кордоном (вказати, з якого часу) або ті, які оформляють документи на виїзд на постійне місце проживання в іншу державу;
– перебування за кордоном (коли, де, з якою метою);
– забезпеченість житлом, домашня адреса (адреса реєстрації, фактичного проживання), номер телефону, наявність у власності житлових приміщень (підстави їх придбання);
– додаткові відомості (участь у виборах представницьких органів, інша інформація, яку кандидат бажає повідомити про себе).

Звертаємо увагу, що ст. 27 Закону України «Про прокуратуру» зазначені вимоги до кандидатів на посаду прокурора в органах військової прокуратури. Тобто військовими прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі.

Попередньо зазначені документи можливо надіслати на електронну скриньку davydchenko.av@gp.gov.ua. Телефон для довідок: (044) 200-76-17.

Джерело