Європейська медійна спілка

Європейська медійна спілка (ЄМС, англ. European Media Union, EMU) об’єднує творчих працівників — журналістів, працівників засобів масової інформації, які професійно займаються журналістською, публіцистичною діяльністю, виробництвом медіаконтенту. ЄМС офіційно зареєстрована в Україні як суб’єкт творчої діяльності і є незалежною, громадською, неприбутковою, позапартійною творчою спілкою.

ЄМС створена і діє на засадах добровільного об’єднання і рівноправності її членів, законності та гласності, європейських християнських цінностей, вільного вибору форм і методів діяльності, взаємодопомоги та співробітництва.

Цілі

• сприяння розвитку фахової журналістики за всіма її напрямками, включаючи блогоцарину;

• позитивний вплив на виробництво якісного журналістського медійного контенту;

• сприяння захисту в мас-медіа української державності та християнських цінностей;

• захист професійних, соціальних і економічних інтересів журналістів — членів ЄМС;

• розробка пропозицій до державних, регіональних та інших програм, нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток і поліпшення українського інформаційного простору, сприяння втіленню їх у життя.

Завдання

• сприяння створенню умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня творчих працівників — працівників медіа;

• обстоювання прав журналістів на одержання і поширення об’єктивної інформації;

• напрацювання практичних фахових рекомендацій щодо реалізації журналістами своїх професійних завдань у медійному просторі в умовах новітніх технологічних можливостей;

• проведення атестації творчих працівників з можливістю видачі в подальшому посвідчення журналіста;

• турбота про правовий, соціальний і професійний захист членів ЄМС.

Офіційне посвідчення журналіста (прескарта)

Відповідно до українського та міжнародного законодавства, спираючись на загальноприйняті принципи професіоналізму в галузі журналістики, керуючись нормами свого статуту Європейська медійна спілка проводить атестацію журналістів з подальшою видачею офіційних журналістських посвідчень — прес-карт для виконання журналістами своїх професійних обов’язків як в Україні, так і поза її межами.

Атестуватися

Контакти

mediaunion.eu

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *