Дуже часто читач дивує…

Сьогодні ми погово…

Пішов з життя багаторічний…

З сумом повідомляєм…

Населення: світ і Україна

Майже 4 000 народів…

Шаровари - це одяг…

Підставою для нашо…

ДО УВАГИ!

Зважаючи на каранти…

«
»

В області планується реформування системи поводження з твердими побутовими …

В області планується реформування системи поводження з твердими побутовими відходами

На засіданні колегії облдержадміністрації директор Департамену житлово-комунального господарства ОДА Віталій Сурай розповів присутнім про необхідність ухвалення змін до Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області.
Як було зазначено, тверді побутові відходи містять ресурсоцінні компоненти і є потенційним енергетичним джерелом, тому вкрай нераціонально, з економічної і екологічної точки зору, неефективне використання сировини. При цьому ця категоря відходів забруднює навколишнє природне середовище та створюють санітарно-гігієнічну та епідеміологічну небезпеку.
Щороку в області утворюється близько 365 тис. тонн твердих відходів, з яких тільки 50-60 відсотків відходів збирається і вивозиться на полігони. На території області також відсутнє використання сучасних ефективних технологій комплексної переробки ТПВ.
Тверді побутові відходи захоронюються спеціалізованими підприємствами на 36 полігонах із загальною площею майже 102,983 га. Такий підхід є недоцільним та призводить до нераціонального використання земельних ресурсів області.
Переважна більшість полігонів працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів, і потребує значних коштів на їх реконструкцію та технічне переоснащення. При цьому потужність багатьох полігонів недостатня для промислового сортування і перероблення відходів.
За словами Віталія Сурая Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області має на меті створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, перероблення, утилізації та захоронення ТПВ і запобігання їх шкідливої дії на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.
Пріоритетними мають стати заходи, які спрямовані на розробку та реалізацію єдиної комплексної системи управління на території Луганської області у сфері поводження з відходами, розробку схем санітарної очистки територій міст та районів області з урахуванням приведення нормативів.
Також передбачається приділити особливу увагу розвитку технологій переробки вторинної сировини, розвитку мережі підприємств, що здійснюють збір, переробку та знешкодження відходів та виховання екологічної культури населення та навчання безпечного поводження з відходами.
Програмою затверджено реалізація всіх важливі напрями діяльності у цій сфері до 2020 року.
Наразі основними завданнями програми є – удосконалення системи збирання та перевезення твердих побутових відходів, будівництво та введення в експлуатацію об’єктів поводження з відходами, заходи для скорочення шкідливого впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та нормативно-правове, науково-технічне та інформаційне забезпечення Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області.
Для реалізації програми передбачено виділення коштів з загального бюджету програми – 573278,0 тис. грн, державного бюджету – 44700,0 тис. грн, обласного бюджету – 461114 тис. грн, міських та районних бюджетів – 27009,0 тис. грн та з інших джерел – 40455,0 тис. грн.
Очікується придбати євро контейнери, змінні бункери, контейнери для спресованих відходів, сучасні сміттєвози, сучасні портальні сміттєвози, обладнані системою «мультиліфт», систему переробки сміття з сучасним сортувальним та пресувальним обладнанням, полігонів ТПВ з відповідним обладнанням, центрального об’єкту поводження з відходами з сучасною дільницею захоронення відходів, дільницею обробки органічної складової ТПВ для виробництва електричної енергії, дільницею сортування, пунктом переробки великогабаритних та ремонтних відходів, дільницею компостування;
Починаючи з 2020 року прогнозується отримувати 10 800 000 кВт на рік до електромережі області. Створення сортувальних станцій дозволить підвищити рівень зайнятості населення та забезпечить понад 200 нових робочих місць.
Планується перетворення сфери поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь господарства.
Колегією облдержадміністрації ухвалено рішення про внесення змін до Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області.

Джерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *