Дуже часто читач дивує…

Сьогодні ми погово…

Пішов з життя багаторічний…

З сумом повідомляєм…

Населення: світ і Україна

Майже 4 000 народів…

Шаровари - це одяг…

Підставою для нашо…

ДО УВАГИ!

Зважаючи на каранти…

«
»

Побачила світ нова монографія ієромонаха Порфирія Підручного

У видавництві «Місіонер» (Львів-Жовква) побачила світ книжка отця Порфирія Василя Підручного, ЧСВВ, «Історичний нарис законодавства Василіанського чину святого Йосафата (1617–2018)». Ця ґрунтовна дослідницька праця відомого історика-василіанина, яка вийшла як 57-й том «Записок ЧСВВ», серія ІІ, секція І (монографії), підсумовує кропітку (упродовж десятиліть) працю автора, яка є результатом дбайливого збирання, дослідження та опису джерел законодавства Василіанського чину.

Зацікавлення отця Порфирія історією василіанського законодавства почалося ще з часу, коли він написав і захистив у 1976 році докторську дисертацію у Папському інституті східних наук у Римі.

Попереднім його творчим здобутком була опублікована до ювілею 400-ліття Василіанського чину святого Йосафата книжка «Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік», написана у співавторстві з дияконом Богданом П’єтночком, ЧСВВ.

Нинішня монографія о. Порфирія Підручного складається із короткої передмови, вступу, п’яти обширних частин, кожна з яких присвячена постанню, розвиткові та вдосконаленню законодавства Василіанського чину в різні періоди його чотиривікової історії. Після висновків подані джерела і вибрана бібліографія та загальний покажчик імен і назв.

Книжка має 392 сторінки, крім тексту містить репродукції портретів деяких визначних для історії Василіанського чину осіб та кілька зображень важливих документів.

В анотації до цього видання читаємо: у монографії автор простежує розвиток правил Василіанського чину, почавши від реформи київського монашества, довершеної митрополитом Йосифом Велямином Рутським, – до нашого часу. На основі протоколів генеральних капітул і численних документів він хронологічно розглядає те все, що стосується василіанського законодавства. Окремо висвітлюються різні пов’язані з ним історичні події, як наприклад: об’єднання українських василіан в одну конгрегацію (1739 р.) та об’єднання литовських і українських василіан в один Чин (1743 р.), угоди Чину з Київськими митрополитами, спроби виготовлення одного статуту, намагання отримати для нього апробату Апостольського престолу, вплив на василіянське законодавство рішень римських Папів, Конгрегації поширення віри, Замойського собору. На особливу увагу заслуговують нотатки про протоколи галицьких капітул (1803—1878 рр.) та згадки про працю кількох останніх поколінь василіан над укладом Статуту – від Добромильської реформи до останньої генеральної капітули 2016 року.

Вітаючи отця Порфирія Підручного із його черговим творчим здобутком, який є підсумком його кропіткої кількадесятилітньої дослідницької праці, бажаємо йому подальших успіхів у публікуванні недосліджених досі й незнаних широкому загалові історичних джерел Василіанського чину та з’єднаної з Римом Греко-Католицької Церкви, а всім читачам – плідного збагачення результатами праці цього невтомного дослідника церковної історії.

https://osbm.in.ua

 

Джерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *